<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1400166854918976544\x26blogName\x3d::haLL+Of+FamE::thE+7th+geN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7thgenesis.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7thgenesis.blogspot.com/\x26vt\x3d-467418749004090982', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Monday, April 19, 2010

Aku nak tanya nih..

tadi aku buka FB budak-budak batch spm 2009, sumpah aku jeles..
 
Mereka buat REUNION kot..


KITA macam mana?


p/s: aku tanya sebab aku mengharap orang lain yang nak anjurkan dan organize. Tahun ini aku sibuk sikit, harap maklum =p

pp/s: paling terbaik semasa budak-budak mid-east balik..

ppp/s: tapi time tuh bulan Ramadhan kot.

pppp/s: Oh ye, Syakir Uzair akan berlepas awal bulan Jun nih. So he will likely miss IF there is a reunion.

ppppp/s: Budak2 UPNM, jangan malu-malu nak sponsor =P

Jauh di Sudut Hati aeisyulillah @ 11:37 PM | 9Secebis Kata

Friday, April 2, 2010

UPDATE KEPUTUSAN UMUM AMAL ISLAMI ZON 2010

Berikut merupakan keputusan penuh KAMIL 2010 peringkat zon di mana SAMBESTARI menjadi tuan rumah dan ALhamdulillah menjadi JOHAN keseluruhan sekali lagi.Sekalung tahniah dan penghargaan kepada semua peserta dan guru pembimbing.

ACARA JOHAN 

 • MUSAMARAH LELAKI (Kondukter-Yusri F5)
 • MUSAMARAH PEREMPUAN 
 • NASYID PEREMPUAN
 • MARHABAN PEREMPUAN
 • FORUM LELAKI (Haziq Izzudin F4,Amirul Hanif F5,Syafiq Muslim F5,Ikhwan Wahidon F5)
 • DEBAT BAHASA ARAB (Afiq Ngadni F5,Syafiq Marwan F5,Khaulah F3)
 • SYARAHAN BAHASA INGGERIS MENENGAH ATAS LELAKI (Ifwat F5)
 • SYARAHAN BAHASA INGGERIS MENENGAH RENDAH LELAKI (Muhd Azwan F2)
 • SYARAHAN BAHASA MELAYU MENENGAH RENDAH LELAKI (Syamim Muhaimin F2) 
 • SYARAHAN BAHASA MELAYU MENENGAH RENDAH PEREMPUAN (Amnah Rasyiqah F3)
 • SYARAHAN BAHASA MELAYU MENENGAH ATAS PEREMPUAN
 • KHAT LELAKI MENENGAH ATAS (Azzakirin F4)
 • TAFSIR MENENGAH RENDAH LELAKI (FAhmi Rahim F3)
ACARA TEMPAT KEDUA
 • SYARAHAN BAHASA INGGERIS MENENGAH ATAS PEREMPUAN (Husainah Maryam F4)
 • SYARAHAN BAHASA ARAB MENENGAH RENDAH PEREMPUAN (....F2)
 • SYARAHAN BAHASA ARAB MENENGAH RENDAH LELAKI ( Faiz Safwan F1)
 • TILAWAH MENENGAH ATAS PEREMPUAN (Sakinah Diyana F5)
 • TILAWAH MENENGAH ATAS LELAKI (Ajmal Hakim F5)
 • TILAWAH MENENGAH RENDAH PEREMPUAN (Ain Syafa Nabila F3)
 • TILAWAH MENENGAH RENDAH LELAKI (Izzat Izzudin F3)
 • KHAT MENENGAH ATAS PEREMPUAN (Fathinah Harun F5)
 • TAFSIR MENENGAH ATAS LELAKI (Ammar Rabbani F5)
 • MARHABAN LELAKI
 • DEBAT BAHASA MELAYU
 • TAJHIZ JENAZAH LELAKI

ACARA TEMPAT KETIGA
 • NASYID LELAKI
 • SYARAHAN BAHASA MELAYU MENENGAH ATAS (Alif Ahmad F5)
 • SYARAHAN BAHASA ARAB MENENGAH ATAS LELAKI (Zulhilmi Ghazali F4)
 • SYARAHAN BAHASA ARAB MENENGAH ATAS PEREMPUAN ( Nur Afira )
 • KHAT MENENGAH RENDAH LELAKI (Fahmi Arbain F1)

Tahniah sekali lagi dari kami alumni Sambestari!Semoga kecemerlangan ini dapat diteruskan pada masa akan datang disertai kecemerlangan akademik dan sahsiah.

Sekiranya mempunyai ralat pada maklumat atau tambahan ,sila maklumkan kepada ADMIN.

Jauh di Sudut Hati Hattarazian @ 5:07 PM | 5Secebis Kata

-Welcome to the Official Blog of SAMBESTARI 7th Generation-