<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1400166854918976544\x26blogName\x3d::haLL+Of+FamE::thE+7th+geN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7thgenesis.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7thgenesis.blogspot.com/\x26vt\x3d-467418749004090982', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Tuesday, January 26, 2010Tamat..
Begitulah berakhirnya kalamku sejurus final exam 1 usai..
Rasa bagaikan tamat segala-galanya di dunia ini..
Alangkah zuq rasanya imtihan di alam universiti...
Aku tidak tahu bagaimana sahabat lain,
tetapi aku rasa ia merupakan 1 rembesan
rasa yang sama bagi kami yang baru menerjah alam universiti..

Jika dahulu,peperiksaan 3 subjek secara berterusan
merupakan perkara biasa bagiku dan sahabat lain..
Kini jika 2 subjek sehari pun boleh mendatangkan penyakit
sawan yang menggila..
Paling minima pun pening kepala dan muntah monggek..

Di alam universiti semuanya berbeda..
Tiada yang sama..
Jika lalai binasalah jawabnya...
Jika tertidur lena tiada hujungnya...

Namun..
Alam universiti bukanlah satu keazaban..
Bahkan 1 peluang untuk terus maju dan kehadapan..
Bukan mundur dan ketinggalan..
Ah,cuma cabaran selalu menjadi perintang dalam litar kehidupan..
Tapi,kita harus kuat melawan arus...
Agar kita juga bukan perintang yang merintangi hidup sendiri..


Kalam mengarut,Jordan..haha

Jauh di Sudut Hati Hattarazian @ 4:35 PM | 8Secebis Kata

Friday, January 15, 2010

Keputusan SMA 2009

SEKOLAH AGAMA MENENGAH BESTARI, SUBANG JAYA.

Peratus kelulusan : 100%

Gred Purata Sekolah (GPS) : 1.41

Jumlah calon : 191orang

Mumtaz : 114 orang - 59.7%

Jayyid jiddan : 74 orang - 38.7%

Jayyid : 3 orang - 1.6%


Pelajar Cemerlang Kategori Perempuan : Aisyah Syahira bt Abdul Hamid (98.2%)
Dia dari SAMTTAJ. Tapi dulu dia SAMBEST,
1 Farabi 2006. Then, dia pindah SAMTTAJ
setelah beberapa minggu/bulan.

Pelajar Cemerlang Kategori Lelaki : Muhammad Khairul Nizam bin Abdul Izam (97.2%)
SAMBEST.

Sumber : http://pendidikan.jais.gov.my/

Jauh di Sudut Hati deenierodzhan @ 1:03 PM | 3Secebis Kata

-Welcome to the Official Blog of SAMBESTARI 7th Generation-