<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1400166854918976544\x26blogName\x3d::haLL+Of+FamE::thE+7th+geN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7thgenesis.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7thgenesis.blogspot.com/\x26vt\x3d-467418749004090982', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Monday, June 28, 2010

eh, sama uni?

assalamualaikum

just nak share, ramai juga sahabat-sahabat kita yang bakal jadi warga usim sabtu ni

raihanah jumingan & aisyah ishak - fizik gunaan

fitriyah - biotek makanan

maisarah & nora - pergigian

nadiah ali & maryam & adira & norimah & hayati - perakaunan


perancangan Tuhan, tiada siapa tahu bukan?

walaupun kita di tempat yang sama, atau di tempat yang berlainan
yang nyata.. ukhuwah tetap berpanjangan
bukan sekadar untuk 50 tahun akan datang
tetapi hingga hujung nyawa..

andai tiada lagi ruang untuk kita bersua,
usahakan sama-sama
agar kita bisa ketemu lagi di alam syurga

May Allah Bless Us

Jauh di Sudut Hati Nurul Athirah @ 2:55 PM | 1Secebis Kata

Saturday, June 26, 2010

3..
2..
1..
bismillah

Sudah lama saya menunggu saat ini.Post pertama saya di blog ini yang saya harapkan supaya sangat bermakna.Alhamdulillah,Syukur atas nikmat dan kurniaNya kerana telah ditentukan oleh Allah untuk saya melanjutkan pelajaran di Moscow,Russia.Selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad atas nikmat menjadi umatnya yang tercinta.Kepada sesiapa yang membaca blog ini,saya mohon jutaan maaf dan halalkan apa-apa terkurang atau terlebih.Doakan apa yang terbaik untuk saya.Jagalah diri(kesihatan,keselamatan,iman dan amal) di mana sahaja kita berada.Saya doakan anda semua berjaya di dunia dan akhirat.Semoga kita berjumpa lagi jika ada rezeki dan umur yang panjang.InsyaAllah.
26/6/2010
KLIA-FRANKFURT 2350-O630
FRANKFURT-MOSCOW 1405-1920


p/s:admin(deenie & Hajar)
Syakir Uzair
Moscow Aviation Institute,Moscow,Russia
5.5 tahun(7/2010-12/2015)
Diplome(Russian system equivalent to master in Malaysia)

sekian,wassalam

Jauh di Sudut Hati Syakir Uzair @ 7:25 AM | 5Secebis Kata

-Welcome to the Official Blog of SAMBESTARI 7th Generation-